After Exposure of an Impacted Tooth

Home Instructions After Impacted Tooth Exposure

Sau Impacted tooth exposure, do not disturb the wound. If surgical packing was placed, leave it alone. The packing helps to keep the tooth exposed. If it gets dislodged or falls out, do not get alarmed but please contact our office for instructions.

Sự chảy máu

Some bleeding or redness in the saliva is normal for 24 hours. Excessive bleeding that rapidly fills your mouth with blood can frequently be controlled by biting with pressure on a gauze pad placed directly on the bleeding wound for 30 minutes. Nếu tiếp tục chảy máu, please call for further instructions.

Sưng tấy

Swelling is a normal occurrence after surgery. To minimize swelling apply an ice bag or a plastic bag filled with ice cubes on your cheek near the area of surgery. Apply the ice as much as possible for the first 36 hours.

Chế độ ăn

Uống nhiều nước. Avoid hot liquids or hard foods. Only consume soft food and liquids on the day of surgery. Return to a normal diet as soon as possible unless otherwise directed.

Đau đớn

You should begin taking pain medication as soon as you feel the local anesthetic wearing off. Đối với cơn đau vừa phải, Có thể uống một hoặc hai viên Tylenol hoặc Extra Strength Tylenol sau mỗi 3-4 giờ. Ibuprofen (Advil hoặc Motrin) có thể được dùng thay vì Tylenol. Ibuprofen mua không kê đơn có dạng viên nén 200 mg: 2-3 viên có thể được thực hiện bốn lần mỗi ngày, không vượt quá 3200mg mỗi ngày cho người lớn. Tham khảo thực hành của chúng tôi cho các cá nhân dưới 18 tuổi. Không dùng hai loại thuốc cùng một lúc.

Đối với cơn đau dữ dội, thuốc được kê đơn nên được thực hiện theo chỉ dẫn. Không dùng bất kỳ loại thuốc nào ở trên nếu bạn bị dị ứng với chúng, hoặc đã được bác sĩ hướng dẫn không nên dùng. Không lái ô tô hoặc làm việc xung quanh máy móc. Tránh đồ uống có cồn. Đau hoặc khó chịu sau phẫu thuật sẽ giảm dần mỗi ngày. Nếu cơn đau kéo dài, nó có thể cần sự chú ý và bạn nên gọi cho văn phòng.

Ve sinh rang mieng

Oral cleanliness is essential to good healing. Clean your mouth thoroughly after each meal, beginning the day after surgery. Brush your teeth normally if possible. Rinse with warm salt water (1 teaspoon of salt in a cup of warm water) six times a day. Continue this procedure until healing is complete.

REMEMBER: A clean wound heals better and faster.

Activity

Keep physical activities to a minimum immediately following surgery. If you exercise, throbbing or bleeding may occur. If this occurs, you should discontinue exercising. Be aware that your normal nourishment intake is reduced. Tập thể dục có thể làm bạn yếu đi. Nếu bạn thấy nhẹ đầu, ngừng tập thể dục.