Scheduling

Giờ hành chính

từ thứ Hai đến thứ sáu:   8 giờ sáng đến 4 giờ sáng:30 giờ tối

If you have pain or an emergency situation, every attempt will be made to see you that day.

We try our best to stay on schedule to minimize your waiting. Due to the fact Tiến sĩ. Lim, Tiến sĩ. Patel, Tiến sĩ. MaungTiến sĩ. Park provide many types of oral surgery services, various circumstances may lengthen the time allocated for a procedure. Emergency cases can also arise and cause delays. We appreciate your understanding and patience.

Hãy gọi cho chúng tôi tại Santa Clara Văn phòng Số điện thoại 408-248-9597 hoặc là San Jose Văn phòng Số điện thoại 408-272-2322 with any questions or to schedule an appointment.

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Bước đầu tiên hướng tới một đẹp, nụ cười lành mạnh là để lấy hẹn. Vui lòng liên hệ văn phòng chúng tôi qua điện thoại hoặc điền vào mẫu yêu cầu hẹn dưới đây. điều phối lịch trình của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để xác nhận cuộc hẹn. Nếu bạn là một bệnh nhân đang tồn tại, hình thức liên lạc này không nên được sử dụng để giao tiếp thông tin y tế tư nhân.
  • Chính sách bảo mật

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.