Meet The Staff

Phẫu thuật viên và chăm sóc điều phối viên

Các nhân viên phẫu thuật tại văn phòng của chúng tôi có kinh nghiệm, có kiến ​​thức, trợ phẫu thuật miệng và hàm mặt chứng nhận, người làm việc trực tiếp với Tiến sĩ. Lim trong việc quản lý an thần IV và phẫu thuật, và ACLS được công nhận.

Tracy

Aracelli

Valerie
Valerie

 

Nhân viên quản lý

Không có gì là tốt hơn so với khi bắt đầu tắt trên chân phải. đội ngũ quản lý của chúng tôi cũng thành thạo trong tất cả các khía cạnh của chăm sóc bệnh nhân từ lịch đến tài chính. Họ là thành thạo trong việc xử lý yêu cầu bảo hiểm và giúp bạn với điều trị của bạn và kế hoạch tài chính.

Lorena

Polly


Milo
Milo, Nhân viên quản lý