Tiến sĩ. Công viên Derek

Tiến sĩ. Park đã nhận được bằng DDS của mình từ Đại học Columbia và sau đó nhận bằng MD và hoàn thành thời gian cư trú tại Oral & Phẫu thuật hàm mặt tại UCSF năm 2015. Sau đó, anh ấy dành 3 năm với tư cách là giảng viên chính thức của Khoa Răng miệng UCSF & Phẫu thuật hàm mặt trước khi chuyển sang hoạt động tư nhân. Anh ấy được chứng nhận bởi Hội đồng răng miệng Hoa Kỳ & Phẫu thuật hàm mặt.