Contact South Bay Oral Surgery & Dental Implants

Office tour reception room

Có rất nhiều cách để liên lạc với văn phòng của chúng tôi. Vui lòng chọn phương pháp thuận tiện nhất cho bạn.

Địa chỉ gửi thư

1200 Scott Blvd. Suite 1
santa Clara, CA 95050

Giờ hành chính

từ thứ Hai đến thứ sáu:   8amto4:30pm

Điện thoại

Điện thoại: Santa Clara Văn phòng Số điện thoại 408-248-9597
Số fax: 408-248-9590

Lên lịch một cuộc hẹn

Bản đồ trực tuyến & Hướng dẫn lái xe

If this is the first time you have visited our Santa Clara office, dịch vụ lập bản đồ bên dưới sẽ hỗ trợ bạn tìm vị trí của chúng tôi. Chỉ cần điền vào biểu mẫu bên dưới và bạn sẽ được cung cấp chỉ đường bao gồm bản đồ, thời gian đi du lịch, và khoảng cách. Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào, Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Santa Clara Văn phòng Số điện thoại 408-248-9597.

Gặp sự cố khi xem bản đồ? Bấm vào đây.